Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.BarCode Cloud SDK για PHP για να δημιουργήσετε γραμμικούς κώδικες

Το aspose/barcode-cloud-php είναι διαθέσιμο στο Packagist ως το aspose/barcode-cloud-phpπακέτο. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

>


Το Aspose.BarCode Cloud είναι ένα REST API για δημιουργία και αναγνώριση γραμμικού, 2D και ταχυδρομικού γραμμικού κώδικα στο cloud. Το API αναγνωρίζει και δημιουργεί εικόνες γραμμωτού κώδικα σε διάφορες μορφές. Το Barcode REST API επιτρέπει τον καθορισμό του τύπου γραμμικού κώδικα και των χαρακτηριστικών κειμένου, όπως η θέση κειμένου και τα στυλ γραμματοσειράς, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εφαρμογής.

 Ελληνικά