Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.CAD Cloud SDK για .NET

Το Aspose.CAD Cloud SDK για .NET είναι το Cloud SDK για επεξεργασία αρχείων AutoCAD. Σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε αρχεία AutoCAD DWG, DWF και DXF σε εικόνες PDF και Raster. Δεν απαιτεί AutoCAD ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό για την εργασία με τα αρχεία AutoCAD.

Aspose.CAD Cloud SDK για PHP

Το Aspose.CAD Cloud PHP SDK διευκολύνει τους προγραμματιστές λογισμικού να παράγουν εφαρμογές επεξεργασίας CAD που βασίζονται σε σύννεφο με ελάχιστες προσπάθειες. Μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να χειριστείτε σχέδια CAD χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση εξωτερικού λογισμικού στα μηχανήματα τους.

Aspose.CAD Cloud SDK για Python

Το Aspose.CAD Cloud Python SDK επιτρέπει στους προγραμματιστές λογισμικού να δημιουργούν, να τροποποιούν και να χειρίζονται σχέδια CAD χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση του AutoCAD ή οποιουδήποτε λογισμικού στους υπολογιστές τους.

Aspose.CAD Cloud SDK για Ruby

Το Aspose.CAD Cloud SDK για Ruby παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός ευρέος φάσματος λειτουργιών επεξεργασίας σχεδίων CAD, όπως ανάγνωση, ανάκτηση και ενημέρωση, χειρισμός και μετατροπή σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές αρχείων στο cloud χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση AutoCAD ή οποιοδήποτε λογισμικό.

Aspose.CAD Cloud SDK για Node.js

Το Aspose.CAD Cloud Node.js SDK υποστηρίζει πολλές προηγμένες λειτουργίες όπως κλιμάκωση και περιστροφή εικόνων CAD, τροποποίηση της κλίμακας σχεδίασης CAD, λήψη ιδιοτήτων εικόνων, αναστροφή σκίτσων CAD και πολλά άλλα.

Aspose.CAD Cloud SDK για Java

Το Aspose.CAD Cloud SDK για Java επιτρέπει τη μετατροπή δημοφιλών μορφών AutoCAD σε μορφές εικόνας PDF και Raster με υψηλή πιστότητα. Δεν απαιτεί AutoCAD ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό για την εργασία με τα αρχεία AutoCAD.

 Ελληνικά