Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.CAD Cloud SDK για PHP για επεξεργασία μορφών AutoCAD®

Το aspose/aspose-cad-cloud είναι διαθέσιμο στο Packagist ως το aspose/aspose-cad-cloudπακέτο. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

>


Το Aspose.CAD Cloud PHP SDK καθιστά δυνατή την εύκολη κλιμάκωση, περιστροφή και αναστροφή σχεδίων CAD με δύο γραμμές κώδικα. Επιπλέον, οι προγραμματιστές λογισμικού μπορούν επίσης εύκολα να μετατρέψουν τα επιλεγμένα επίπεδα και διατάξεις από τα σχέδια CAD.

 Ελληνικά