Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.CAD Cloud SDK για Python για επεξεργασία μορφών AutoCAD®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose-cad-cloud για Python από κουκούτσιμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.CAD Cloud Python SDK υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες όπως η κλιμάκωση CAD σχέδιο, περιστροφή εικόνων CAD, λήψη ιδιοτήτων εικόνων, ανατροπή CAD σκίτσα και πολλά άλλα. Επιπλέον, οι προγραμματιστές μπορούν επίσης εύκολα να μετατρέψουν τα σχέδιά τους CAD όπως DWG, DWF και DXF σε PDF και μορφές εικόνων όπως BMP, PNG, JPG, JPEG, JPEG2000, TIF, TIFF, PSD, GIF και πολλά άλλα.

 Ελληνικά