Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.CAD Cloud SDK για Ruby για επεξεργασία μορφών AutoCAD®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose_cad_cloud για Ruby από RubyGemsμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Ruby Cloud SDK υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες όπως η κλιμάκωση σχεδίασης CAD, η περιστροφή Εικόνες CAD, λήψη ιδιοτήτων εικόνων, ανατροπή σκίτσων CAD και πολλά άλλα. Οι προγραμματιστές μπορούν να εφαρμόσουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών επεξεργασίας σχεδίων CAD όπως π.χ ανάγνωση, ανάκτηση και ενημέρωση, χειρισμός και μετατροπή σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές αρχείων στο cloud χωρίς να απαιτείται AutoCAD ή οποιοδήποτε λογισμικό που πρόκειται να εγκατασταθεί.

 Ελληνικά