Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Cells Cloud SDK για CPP για επεξεργασία μορφών Excel®

Το Aspose.Cells Cloud SDK για CPP υποστηρίζει πλήρως πολλές προηγμένες λειτουργίες που σχετίζονται με την ανάγνωση και τη γραφή υπολογιστικών φύλλων, όπως δημιουργία νέου υπολογιστικού φύλλου από την αρχή, τροποποίηση υπάρχοντος αρχείου, προσθήκη νέου φύλλου εργασίας, εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Excel, απόκρυψη και κατάργηση απόκρυψης φύλλου εργασίας, μετακινήστε ένα φύλλο εργασίας, ταξινομήστε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας, αντιγράψτε ή μετονομάστε ένα φύλλο, παγώστε ή αφαιρέστε το πάγωμα ενός φύλλου εργασίας, προσθέστε ή αφαιρέστε ένα βιβλίο εργασίας, κρυπτογραφήστε ή αποκρυπτογραφήστε ένα βιβλίο εργασίας, προστατέψτε με κωδικό πρόσβασης ένα βιβλίο εργασίας του Excel, συγχωνεύστε βιβλία εργασίας excel και πολλά άλλα.

Λήψη από το GitHub

https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-cpp

 Ελληνικά