Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Cells Cloud SDK για Swift to Process Format Excel®

Το AsposeCellsCloudis διατίθεται μέσω CocoaPods. Για να το εγκαταστήσετε, απλώς προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο Podfile σας:

>
>


Το Aspose.Cells Cloud SDK για το Swift παρέχει μοναδικό σύνολο λειτουργιών που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να εκτελούν λειτουργίες όπως η δημιουργία, η μετατροπή και ο χειρισμός υπολογιστικών φύλλων. Το SDK υποστηρίζει δημοφιλείς μορφές υπολογιστικών φύλλων, όπως XLS, XLSX, XLSM, XLTM, XLTX, ODS, SpreadsheetML, CSV, Tab Delimited, HTML/MHTML και άλλες μορφές. Οι προγραμματιστές μπορούν εύκολα να προσθέσουν τη δυνατότητα δημιουργίας, τροποποίησης, μετατροπής και απόδοσης αρχείων Excel στις εφαρμογές τους Swift.

Αμεσο κατέβασμα

 Ελληνικά