Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Diagram Cloud SDK για Android για επεξεργασία μορφών Visio®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το aspose-diagram-cloud-android για Java απευθείας από ένα Mavenβασισμένο έργο προσθέτοντας τις ακόλουθες διαμορφώσεις στο pom.xml.


Το Aspose.Diagram Cloud SDK για Android σάς βοηθά στην ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας και χειρισμού αρχείων Microsoft Visio® για κινητές συσκευές για συσκευές Android. Το Aspose.Diagram Cloud SDK για Android, βελτιώνει τον κώδικα της εφαρμογής σας για κινητά για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σχέδια του Microsoft Visio® που είναι αποθηκευμένα στο cloud και να εκτελέσετε περαιτέρω ενέργειες σε αυτά τα διαγράμματα Visio® που βασίζονται σε σύννεφο, όπως προβολή, μετατροπή και εξαγωγή κ.λπ.

 Ελληνικά