Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Diagram Cloud SDK για Ruby για επεξεργασία μορφών Visio®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose_diagram_cloud για Ruby από RubyGemsμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.Diagram Cloud SDK for Ruby επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν, να χειρίζονται και να μετατρέπουν εγγενείς μορφές αρχείων Visio® εντός των εφαρμογών Ruby και όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται στο Microsoft Visio®. Αυτό το SDK δεν απαιτεί την εγκατάσταση του Microsoft Office ή του Microsoft Visio® στο μηχάνημα για να λειτουργήσει με αρχεία Visio®. Είναι μια τέλεια εναλλακτική λύση αυτοματισμού Microsoft Office Visio® όσον αφορά τις υποστηριζόμενες δυνατότητες, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την επεκτασιμότητα, την ταχύτητα και την τιμή. Χρησιμοποιεί την προηγμένη λειτουργικότητα των υπηρεσιών Visio® για τον χειρισμό εγγράφων Visio® στο Cloud. Το SDK είναι επεκτάσιμο, εύκολο στη χρήση, συμπαγές και παρέχει κοινές λειτουργίες, έτσι ώστε οι προγραμματιστές να πρέπει να γράφουν λιγότερο κώδικα όταν εκτελούν κοινές εργασίες.

 Ελληνικά