Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Email Cloud SDK για Node.js για επεξεργασία μορφών Outlook®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το @asposecloud/aspose-email-cloud για Javascript από NPMμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.Email Cloud είναι ένα REST API για τη δημιουργία εφαρμογών αρχειοθέτησης email που λειτουργούν με κοινές μορφές αρχείων email. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να χειρίζονται μορφές μηνυμάτων όπως αρχεία Outlook® MSG, EML και MHT.

 Ελληνικά