Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Email Cloud SDK για PHP για επεξεργασία μορφών Outlook®

Το aspose-email-cloud είναι διαθέσιμο στο Packagist ως το aspose-email-cloudπακέτο. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

>


Το Aspose.Email Cloud SDK για PHP είναι για προγραμματιστές που θέλουν να δημιουργήσουν εύκολα λύσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζονται σε σύννεφο με PHP. Το Email REST API σάς επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε email με τη δυνατότητα OAuth για κοινές μορφές email, όπως EML και MSG.

 Ελληνικά