Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Email Cloud SDK για Python για επεξεργασία μορφών Outlook®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το aspose-email-cloud για Python από κουκούτσιμε την παρακάτω εντολή.

>

Σημειώσεις έκδοσης


Το Aspose.Email Cloud SDK για Python σάς επιτρέπει να στέλνετε απλά και MIME μηνύματα email, να εργάζεστε με συνημμένα email, να ορίζετε ρυθμίσεις κόκκινης σημαίας, να κάνετε λήψη συνημμένων και να διαχειρίζεστε φακέλους email - όλα στο Cloud.

 Ελληνικά