Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.HTML Cloud SDK για .NET

Το Aspose.HTML Cloud είναι ένα πραγματικό REST API που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών επεξεργασίας αρχείων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, του χειρισμού, της μετατροπής και της απόδοσης αρχείων HTML στο cloud.

Aspose.HTML Cloud SDK για C++

Το Aspose.HTML Cloud SDK για C++ σάς επιτρέπει να ενσωματώνετε απρόσκοπτα διάφορα είδη εύχρηστων λειτουργιών στις εφαρμογές σας C++ που βασίζονται σε σύννεφο για επεξεργασία και χειρισμό σελίδων που βασίζονται στον ιστό (HTML, XHTML, MHTML, JSON).

Aspose.HTML Cloud SDK για PHP

Το Aspose.HTML Cloud SDK για PHP σάς βοηθά να αποκτήσετε πρόσβαση σε έγγραφα HTML και να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας και χειρισμού χωρίς να αφήσετε την αγαπημένη σας γλώσσα προγραμματισμού.

Aspose.HTML Cloud SDK για Python

Το Aspose.HTML Cloud είναι ένα πραγματικό REST API που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών επεξεργασίας αρχείων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, του χειρισμού, της μετατροπής και της απόδοσης αρχείων HTML στο cloud.

Aspose.HTML Cloud SDK για Ruby

Το Aspose.HTML Cloud SDK για Ruby καθιστά πολύ εύκολο για εσάς τους προγραμματιστές της Ruby να δημιουργήσετε γρήγορα εφαρμογές επεξεργασίας και χειρισμού HTML που βασίζονται σε σύννεφο. Σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση σε έγγραφα HTML που είναι διαθέσιμα στον χώρο αποθήκευσης cloud και να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες σε αυτά.

Aspose.HTML Cloud SDK για Nodejs

Το Aspose.HTML Cloud SDK είναι χτισμένο πάνω στο HTML REST API. Το Cloud SDK μας προσφέρεται με άδεια MIT. Έτσι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στις εφαρμογές Node.js που βασίζονται σε σύννεφο εύκολα και απρόσκοπτα.

Aspose.HTML Cloud SDK για Android

Χρησιμοποιήστε το Aspose.HTML Cloud SDK για Android για να δημιουργήσετε εύκολα εφαρμογές HTML Renderer και Translator για Android. Σας επιτρέπει να λαμβάνετε σελίδες HTML από την αποθήκευση cloud και να τις αποδίδετε σε εγγενή μορφή HTML ή σε οποιαδήποτε άλλη υποστηριζόμενη μορφή.

Aspose.HTML Cloud SDK για Swift

Το Aspose.HTML Cloud SDK για Swift έχει δημιουργηθεί από τους προγραμματιστές για να βοηθά τους προγραμματιστές της Swift να δημιουργούν εφαρμογές επεξεργασίας HTML που βασίζονται σε σύννεφο, οι οποίες μπορούν να ανακτούν έγγραφα HTML από το χώρο αποθήκευσης στο cloud και να τα χειρίζονται μέσα από τις εφαρμογές σας Swift χωρίς εγκατάσταση λογισμικού τρίτων.

Aspose.HTML Cloud SDK για Go

Το Aspose.HTML Cloud SDK for Go βοηθά τους προγραμματιστές Golang να δημιουργούν εύκολα ισχυρές εφαρμογές που βασίζονται σε σύννεφο για την επεξεργασία εγγράφων που βασίζονται στον ιστό (HTML, MHTML, XHTML, JSON) στο cloud, χωρίς την εγκατάσταση λογισμικού τρίτων.

Aspose.HTML Cloud SDK για Java

Το Aspose.HTML Cloud SDK για Java επιτρέπει στους προγραμματιστές να ανακτούν έγγραφα HTML από τον αποθηκευτικό χώρο cloud, να χρησιμοποιούν ερώτημα XPath ή επιλογέα CSS για να ανακτούν λίστα με τα αντίστοιχα τμήματα HTML και να συμπληρώνουν το πρότυπο εγγράφου HTML με τα παρεχόμενα δεδομένα σας.

 Ελληνικά