Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.HTML Cloud SDK για Android για επεξεργασία αρχείων HTML

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το aspose-html-cloud-android για Java απευθείας από ένα Mavenβασισμένο έργο προσθέτοντας τις ακόλουθες διαμορφώσεις στο pom.xml.


Το Aspose.HTML Cloud SDK για Android σάς δίνει τη δυνατότητα να παρέχετε απρόσκοπτα λειτουργίες επεξεργασίας και χειρισμού HTML στις Εφαρμογές σας Android. Μπορείτε να δημιουργήσετε όλα τα είδη συναρπαστικών εφαρμογών που βασίζονται σε Android, όπως το HTML Converter για μετατροπή σε και από μορφές που βασίζονται στον ιστό (HTML, XHTML, MHTML, JSON) με υποστήριξη για μετατροπή HTML σε PDF, XPS, HTML που περιέχει σήμανση SVG, Markdown , και διάφορες μορφές εικόνας, π.χ. JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF κ.λπ.

 Ελληνικά