Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Imaging Cloud SDK για .NET

Το Aspose.Imaging Cloud είναι ένα REST API για επιθεώρηση, μετατροπή και μετατροπή εικόνων στο cloud. Υποστηρίζει τη μετατροπή μεταξύ των πιο δημοφιλών μορφών αρχείων εικόνας όπως PSD, PNG, GIF, BMP, TIFF και JPEG.

Aspose.Imaging Cloud SDK για PHP

Το Aspose.Imaging Cloud SDK για PHP αναπτύχθηκε πάνω από το Cloud REST API που παρέχει τις δυνατότητες χειρισμού εικόνων στο cloud. Παρέχει τις πιο απαιτητικές ρουτίνες απεικόνισης, όπως αλλαγή μεγέθους, περικοπή, περιστροφή και μετατροπή, επιθεώρηση εικόνας και μετασχηματισμός. Υποστηρίζει τις πιο κοινές μορφές αρχείων raster, όπως PSD, PNG, JPG, BMP, TIFF και GIF.

Aspose.Imaging Cloud SDK για Python

Το Aspose.Imaging Cloud SDK για Python σάς βοηθά να δημιουργήσετε εφαρμογές Python που βασίζονται σε σύννεφο για χειρισμό και επεξεργασία εικόνων, χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό τρίτου μέρους. Αυτό το Cloud SDK επεξεργασίας εικόνας ενσωματώνει το Aspose.Imaging REST API και επιτρέπει στους προγραμματιστές της Python να καλούν εύκολα βασικές έως προηγμένες λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας χωρίς να επιδίδονται στην πολυπλοκότητα. Χρησιμοποιώντας το Aspose.Imaging Cloud SDK για Python, μπορείτε να λάβετε ιδιότητες εικόνας για να εκτελέσετε τροποποιήσεις. Μπορείτε επίσης να περικόψετε ολόκληρη την εικόνα ή το συγκεκριμένο τμήμα της, να αλλάξετε το μέγεθος και την κλίμακα της εικόνας, να συγχωνεύσετε πολλές εικόνες καθώς και να μετατρέψετε εικόνες από μια μορφή αρχείου σε άλλη. Σας επιτρέπει να εκτελείτε πολλές λειτουργίες σε εικόνες TIFF. Μπορείτε να εξαγάγετε ένα μόνο πλαίσιο TIFF για περικοπή, αλλαγή μεγέθους, περιστροφή ή αναστροφή. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε τη μορφή TIFF σε μορφή συμβατή με φαξ.

Aspose.Imaging Cloud SDK για Ruby

Need robust image processing features into your Ruby application, but do not have time & resources to develop complex imaging back end yourself? Aspose.Imaging Cloud SDK for Ruby offers set of powerful image conversion, transformation, filtering features along with advanced reverse image search feature εκτίθεται μέσω του Aspose.Imaging REST API.

Aspose.Imaging Cloud SDK για Node.js

Χρησιμοποιήστε το Node.js χειραγώγηση εικόνας Cloud SDK για να αναπτύξετε Εφαρμογές που μπορούν να εκτελούν λειτουργίες απεικόνισης, όπως περιστροφή εικόνας, μετατροπή, αναστροφή, κλιμάκωση και αναζήτηση εικόνων μέσω AI.

Aspose.Imaging Cloud SDK για Java

Το Aspose.Imaging Cloud είναι ένα REST API για επιθεώρηση, μετατροπή και μετατροπή εικόνων στο cloud. Υποστηρίζει τη μετατροπή μεταξύ των πιο δημοφιλών μορφών αρχείων εικόνας όπως PSD, PNG, GIF, BMP, TIFF και JPEG.

Aspose.Imaging Cloud SDK για JavaScript

Το Aspose.Imaging Cloud SDK για JavaScript παρέχει την περιστροφή, τη μετατροπή, την περικοπή, την αναστροφή, την κλίμακα και πολλές άλλες δυνατότητες απεικόνισης μαζί με εικόνες αναζήτησης και ανίχνευση αντικειμένων εικόνας.

 Ελληνικά