Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Imaging Cloud SDK για Ruby για επεξεργασία μορφών εικόνας

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose_imaging_cloud για Ruby από RubyGemsμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Cloud SDK για Ruby προσφέρει ένα σύνολο δυνατών λειτουργιών μετατροπής, μετασχηματισμού, φιλτραρίσματος εικόνας μαζί με προηγμένη δυνατότητα αντίστροφης αναζήτησης εικόνων που εκτίθενται μέσω του Aspose.Imaging REST API και είναι τυλιγμένα ως εγγενές Ruby SDK για να βοηθήσουν τους προγραμματιστές της Ruby να δημιουργήσουν εύκολα εφαρμογές απεικόνισης.

Χρησιμοποιώντας αυτό το SDK, θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε μετατροπή εικόνας πολλαπλών μορφών, περικοπή, αλλαγή μεγέθους, αναστροφή, φιλτράρισμα των εικόνων, υποστήριξη αναζήτησης αντίστροφης εικόνας, εύρεση παρόμοιων εικόνων από συγκεκριμένη διεύθυνση URL, αναζήτηση για διπλότυπα κ.λπ.

Υπάρχει προηγμένη επεξεργασία εικόνων TIFF πολλαπλών σελίδων, γνωστό και ως απόσπασμα ενός πλαισίου TIFF για περικοπή, αλλαγή μεγέθους, περιστροφή ή αναστροφή, προσθήκη του πλαισίου, προετοιμασία του φαξ TIFF.

 Ελληνικά