Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.OCR Cloud SDK για Android για ανίχνευση κειμένου εικόνας

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το aspose-ocr-cloud-android για Java απευθείας από ένα Mavenβασισμένο έργο προσθέτοντας τις ακόλουθες διαμορφώσεις στο pom.xml.


Το Aspose.OCR Cloud Android SDK παρέχει τη δυνατότητα που επιτρέπει στις εφαρμογές σας Android να χρησιμοποιούν λειτουργίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων και σάρωσης εγγράφων χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού τρίτων κατασκευαστών. Είναι ανεξάρτητο από πλατφόρμα και είναι προσβάσιμο μέσω του Web API, γι' αυτό βοηθά τους προγραμματιστές να δημιουργούν εφαρμογές πολλαπλών πλατφορμών χωρίς επιπλέον κόστος.

 Ελληνικά