Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.OCR Cloud SDK για Python για ανίχνευση κειμένου εικόνας

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose-ocr-cloud για Python από κουκούτσιμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.OCR Cloud SDK για Python επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν Aspose.OCR REST API χωρίς αρχικό κόστος και πολλή προσπάθεια. Απλώς περάστε την εικόνα στο Cloud API και λάβετε το αναγνωρισμένο κείμενο στην απάντηση.

 Ελληνικά