Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.OMR Cloud SDK για Python για ανίχνευση δεδομένων με ανθρώπινη σήμανση

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose-omr-cloud για Python από κουκούτσιμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.OMR Cloud SDK για Python παρέχει οπτική αναγνώριση σημάτων στο cloud. Υποστηρίζει την αναγνώριση πιο συχνά χρησιμοποιούμενων δεικτών τύπων ερωτήσεων, όπως Πλαίσια ελέγχου και Πλέγμα, από μορφές εικόνας, όπως JPEG, TIFF και GIF. Απλώς περάστε συγκεκριμένο όνομα αρχείου εικόνας και το αντίστοιχο πρότυπο στο Aspose.OMR Cloud SDK για Python και θα επιστρέψει το αποτέλεσμα ως απόκριση.

Αμεσο κατέβασμα

 Ελληνικά