Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Πραγματοποιήστε λήψη του Aspose.OMR Cloud SDK για Ruby για τον εντοπισμό δεδομένων με ανθρώπινη σήμανση

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose_omr_cloud για Ruby από RubyGemsμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.OMR Cloud SDK for Ruby είναι μια σύγχρονη, εύκολη στην προσαρμογή βιβλιοθήκη Ruby που διευκολύνει την ενσωμάτωση της εφαρμογής Ruby με τις δυνατότητες του cloud OMR REST API, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης σαρωμένων εικόνων και φωτογραφιών, δυνατότητα επεξεργασίας περιστρεφόμενων και προοπτικών (πλευρά προβλήθηκαν) εικόνες, εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε μορφή αρχείου CSV και πολλά άλλα.

Αμεσο κατέβασμα

 Ελληνικά