Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Slides Cloud SDK για Android για επεξεργασία μορφών PowerPoint®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το aspose-slides-cloud-android για Java απευθείας από ένα Mavenβασισμένο έργο προσθέτοντας τις ακόλουθες διαμορφώσεις στο pom.xml.


Το Aspose.Slides Cloud SDK για Android δίνει στους προγραμματιστές λογισμικού τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τις δυνατότητες δημιουργίας, τροποποίησης και μετατροπής παρουσιάσεων Microsoft PowerPoint® & OpenOffice® στις δικές τους εφαρμογές Android. Παρέχει υποστήριξη για πολλές σημαντικές μορφές αρχείων όπως POT, PPT, PPS, POTX, PPTX, PPSX, ODP & PDF και τις εξάγει σε δημοφιλείς μορφές.

 Ελληνικά