Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Slides Cloud SDK για Μετάβαση σε Επεξεργασία μορφών PowerPoint®

Το Aspose.Slides Cloud SDK for Go προσφέρει τις δυνατότητες δημιουργίας, καθώς και χειρισμού παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint® στο Cloud. Εκτελέστε λειτουργίες όπως Διαίρεση, Συγχώνευση, Αντιγραφή, Διαγραφή, Προσθήκη νέας διαφάνειας, Μετακίνηση διαφανειών, Λήψη πλήθους διαφανειών, Διαγραφή φόντου διαφανειών, λήψη συνδυασμού χρωμάτων, αναλογία διαστάσεων, λήψη σχολίων, εξαγωγή ή ακόμη και χειρισμός στοιχείων στην παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένων διαφανειών, κειμένου, σχεδίων γραμματοσειρών , Σχήματα, Εικόνες ή Εξαγωγή των μεμονωμένων σχημάτων από διαφάνειες σε υποστηριζόμενες μορφές εικόνας. Το SDK είναι επίσης ικανό για τη διαμετατροπή των τυπικών μορφών παρουσίασης του κλάδου καθώς και των μορφών εικόνας που χρησιμοποιούνται συνήθως, συμπεριλαμβανομένου του SVG. Παρέχει επίσης ένα βοηθητικό χαρακτηριστικό για τον καθορισμό των διαστάσεων του αρχείου που προκύπτει, διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα πιστότητας.

Λήψη από το GitHub

https://github.com/aspose-slides-cloud/aspose-slides-cloud-go

Λήψη από το go.dev

https://pkg.go.dev/mod/github.com/aspose-slides-cloud/aspose-slides-cloud-go/v2

 Ελληνικά