Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Slides Cloud SDK για Node.js για επεξεργασία μορφών PowerPoint®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το asposeslidescloud για Javascript από NPMμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.Slides Cloud SDK για Node.js είναι ένα πλήρες SDK ανεξάρτητο από την πλατφόρμα που προσφέρει όλες τις δυνατότητες δημιουργίας και χειρισμού παρουσιάσεων του Microsoft PowerPoint®. Όταν αναζητάτε λειτουργίες για συγκεκριμένες Παρουσιάσεις, με τη βοήθεια αυτού του SDK, μπορείτε να μετατρέψετε παρουσιάσεις σε PDF, TIFF, HTML/HTML5, SVG, MPEG4 και άλλες μορφές, να χωρίσετε ή να συγχωνεύσετε αρχεία παρουσίασης, να αποκτήσετε τις δυνατότητες για Λήψη πλήθους διαφανειών, Προσθήκη νέα διαφάνεια, Αντιγραφή υπάρχουσας διαφάνειας, Διαγραφή διαφάνειας, Μετακίνηση διαφάνειας σε νέα τοποθεσία, Διαγραφή φόντου διαφάνειας, Αλλαγή θέσης διαφάνειας, Λήψη συνδυασμού χρωμάτων της διαφάνειας, Λήψη φόντου της διαφάνειας, αναλογία διαφάνειας, σχόλια από τη διαφάνεια, απόδοση της διαφάνειας ως SVG και πολύ περισσότερο.

 Ελληνικά