Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Slides Cloud SDK για Perl για επεξεργασία μορφών PowerPoint®

Ενσωματώστε απρόσκοπτα τη λειτουργικότητα του προγράμματος προβολής, του κατασκευαστή και του μετατροπέα παρουσιάσεων στις εφαρμογές σας που βασίζονται στο cloud που έχουν αναπτυχθεί στη γλώσσα προγραμματισμού Perl. Αυτό θα επιτρέψει στον κώδικά σας να δημιουργήσει νέες παρουσιάσεις ή να αποκτήσει πρόσβαση και σε υπάρχουσες διαφάνειες παρουσιάσεων PowerPoint® από το χώρο αποθήκευσης cloud.

Λήψη από το GitHub

https://github.com/aspose-slides-cloud/aspose-slides-cloud-perl

Λήψη από το CPAN

https://metacpan.org/release/AsposeSlidesCloud-SlidesApi

 Ελληνικά