Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Λήψη Aspose.Slides Cloud SDK για PHP για επεξεργασία μορφών PowerPoint®

Το aspose/slides-sdk-php είναι διαθέσιμο στο Packagist ως aspose/slides-sdk-phpπακέτο. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

>


Το Aspose.Slides Cloud SDK για PHP είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο SDK που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διευκολύνει τους προγραμματιστές μας PHP, επιτρέποντάς τους να υλοποιούν τη δημιουργία, την τροποποίηση και τη μετατροπή παρουσιάσεων PowerPoint® στο cloud. Είναι σε θέση να μετατρέπει παρουσιάσεις PowerPoint® σε κορυφαίες τυποποιημένες μορφές της βιομηχανίας, όπως PPTX, PPS, PPSX, PPTM, PPSM, POTX, POTM και ODP. Ταυτόχρονα, παρέχει επίσης τη δυνατότητα μετατροπής παρουσιάσεων σε μορφές εικόνας ράστερ που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Αμεσο κατέβασμα

 Ελληνικά