Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Λήψη Aspose.Slides Cloud SDK για Python για επεξεργασία μορφών PowerPoint®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το asposeslidescloud για Python από κουκούτσιμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.Slides Cloud SDK για Python είναι το SDK χειρισμού και διαχείρισης PowerPoint® που προσφέρει τις δυνατότητες ανάγνωσης, εγγραφής, χειρισμού και μετατροπής Παρουσιάσεων PowerPoint®. Είναι μια ολοκληρωμένη λύση για το χειρισμό όλων των στοιχείων διαφάνειας παρουσίασης, συμπεριλαμβανομένων πλαισίου κειμένου, πίνακα, ορθογωνίου, έλλειψης, πολυγραμμής, αυτόματου σχήματος, κορνίζας, κορνίζας ήχου, καρέ βίντεο & καρέ αντικειμένου OLE. Το SDK παρέχει επίσης καλά σχεδιασμένο σύνολο κλάσεων που σας επιτρέπουν να χειριστείτε πλήρως κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία.

Αμεσο κατέβασμα

 Ελληνικά