Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κάντε λήψη του Aspose.Slides Cloud SDK για Ruby για επεξεργασία μορφών PowerPoint®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose_slides_cloud για Ruby από RubyGemsμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.Slides Cloud είναι ένα API που βασίζεται στο REST και σας επιτρέπει να διαβάζετε, να επεξεργάζεστε και μετατρέψτε έγγραφα PowerPoint® στο cloud. Το Ruby Cloud SDK διευκολύνει τους προγραμματιστές να αρχίσουν γρήγορα να χρησιμοποιούν το API στις δικές τους εφαρμογές.

 Ελληνικά