Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Tasks Cloud SDK για Μετάβαση στις Μορφές Process Project®

Το Aspose.Tasks for Cloud προσφέρει τη δυνατότητα χειρισμού και μετατροπής του Microsoft Project® MPT, MPP, MPX & Oracle Αρχεία Primavera XER, XML και PrimaveraP6XML στο Cloud. Το Aspose.Tasks Cloud SDK for Go αναδιπλώνει το REST API για να διευκολύνει τους προγραμματιστές να ενσωματώσουν τις λειτουργίες διαχείρισης εργασιών στις δικές τους εφαρμογές Go που βασίζονται σε σύννεφο.

Λήψη από το GitHub

https://github.com/aspose-tasks-cloud/aspose-tasks-cloud-go

Λήψη από το go.dev

https://pkg.go.dev/github.com/aspose-tasks-cloud/aspose-tasks-cloud-go

 Ελληνικά