Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Tasks Cloud SDK για Node.js για να επεξεργαστείτε μορφές Project®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το @asposecloud/aspose-tasks-cloud για Javascript από NPMμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.Tasks Cloud Node.js SDK υποστηρίζει δημοφιλείς μορφές αρχείων του Microsoft Project (MPP, MPT, MPX) και του Primavera P6 (XML, XER), καθώς και τη μετατροπή εγγράφων έργου σε άλλες μορφές αρχείων, όπως HTML, BMP, JPEG, PNG , SVG, TIFF, TXT, CSV, XLSX, XPS και PDF.

 Ελληνικά