Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Tasks Cloud SDK για PHP για επεξεργασία μορφών Project®

Το aspose/tasks-sdk-php είναι διαθέσιμο στο Packagist ως το aspose/tasks-sdk-phpπακέτο. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

>


Το Aspose.Tasks Cloud είναι ένα REST API για το χειρισμό και τη μετατροπή εγγράφων του Microsoft Project® που φιλοξενούνται σε πλατφόρμες cloud. Σας επιτρέπει να εργάζεστε με όλες τις πτυχές ενός εγγράφου Project, καθώς και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών εξαγωγής που επιτρέπουν στους προγραμματιστές να μετατρέπουν έγγραφα Microsoft Project® μια σειρά από τυπικές μορφές του κλάδου.

 Ελληνικά