Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Κατεβάστε το Aspose.Tasks Cloud SDK για Python για επεξεργασία μορφών Project®

Μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε aspose-tasks-cloud για Python από κουκούτσιμε την παρακάτω εντολή.

>


Το Aspose.Tasks Cloud Python SDK παρέχει στους προγραμματιστές λογισμικού τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εφαρμογές Python που βασίζονται σε σύννεφο που επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να δημιουργούν και να χειρίζονται αρχεία Microsoft Project® και Primavera®, να τα μετατρέπουν σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές αρχείων με μερικές γραμμές κώδικα μέσα τις δικές τους εφαρμογές χωρίς εγκατάσταση λογισμικού τρίτων.

 Ελληνικά