Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.3D Cloud SDK για .NET

Aspose.3D Cloud SDK for .NET helps you seamlessly integrate 3D object creation and processing capabilities into your cloud-based C# and other .NET applications. Our 3D manipulation Cloud SDK is built on top of Aspose.3D REST API and is offered under an MIT license. Το Aspose.3D Cloud SDK για .NET βοηθά τον κώδικα C# για τη δημιουργία διαφόρων τύπων τρισδιάστατων μοντέλων, τρισδιάστατων αντικειμένων και οντοτήτων 3D στο cloud, όπως 3D Box, 3D Cylinder, 3D Sphere, Torus και 3D Plane. Το 3D REST API μας σας βοηθά να δημιουργήσετε προγράμματα C# που βασίζονται σε σύννεφο για να εκτελέσετε παραμετρική μοντελοποίηση, να εξάγετε περιεχόμενο 3D από το Adobe Acrobat PDF, να εργαστείτε με τριγωνικά πλέγματα, να πραγματοποιήσετε μετατροπή τρισδιάστατων αντικειμένων που βασίζονται σε σύννεφο, μετασχηματισμό τρισδιάστατων μοντέλων, μετάφραση, περιστροφή καθώς και κλιμάκωση τρισδιάστατων αντικειμένων.

Aspose.3D Cloud SDK για Java

Aspose.3D Cloud SDK for Java makes it very easy for developers to build cloud-based 3D modeling and processing applications in Java. Make your Java code enabled to create 3D Box, 3D Cylinder, 3D Plane, Torus and 3D Sphere in the cloud. Aspose.3D Cloud SDK for Java is built on top of Aspose.3D REST API and is licensed under MIT. Το 3D χειραγώγηση Cloud SDK επιτρέπει στις εφαρμογές σας Java να λειτουργούν με πολλές μορφές αρχείων 3D, όπως 3DS, AMF, RVM, DAE, DRC, FBX, gLTF, OBJ, PDF, PLY, STL, U3D, DXF, JT, X και 3MF. Μπορείτε να μετατρέψετε τη μορφή αρχείου ενός τρισδιάστατου αντικειμένου που βρίσκεται σε έναν διακομιστή cloud. Επιπλέον, μπορείτε να μετατρέψετε ολόκληρο το αρχείο 3D καθώς και ένα συγκεκριμένο μέρος του αρχείου 3D σε άλλη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου χρησιμοποιώντας το 3D REST API για Java.

 Ελληνικά