Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

Aspose.Video Cloud SDK για .NET

Το Aspose.Video Cloud είναι ένα πραγματικό REST API που σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε ιδιότητες αρχείων βίντεο όπως FPS, λόγο διαστάσεων και ανάλυση. Εκτός από το χειρισμό αρχείων, σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να μετατρέψετε το βίντεο σε διαφορετικές υποστηριζόμενες μορφές και επίσης να το επανακωδικοποιήσετε με τους διαφορετικούς κωδικοποιητές βίντεο.


Κατεβάστε το Aspose.Video-Cloud από το NuGet

Ανοιξε NuGetδιαχειριστής πακέτων, αναζητήστε το Aspose.Video-Cloud και εγκαταστήστε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή από την Κονσόλα Package Manager.

PM>

Σημειώσεις έκδοσης

 Ελληνικά