Aspose.Cells Bulut 1.4.0 Sürüm Notu

Aşağıdaki geliştirmelerle birlikte Aspose.Cells Cloud 1.4.0 sürümünü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

AnahtarÖzetKategori
SAASCELLS-159Aralık API için Aspose.Cells.Cloud.APIYeni özellik
SAASCELLS-158.NET API’den WorksheetCollection.GetNamedRanges’e eşdeğer sağlayınYeni özellik
SAASCELLS-154Destek ŞekliYeni özellik
SAASCELLS-153CSV verilerini Worksheet Cells’e aktarınYeni özellik
SAASCELLS-151Görev işlemede Shape işlemini destekleyinYeni özellik
SAASCELLS-126Pivot Tablo hesaplamasını Aspose.Cells.Service içine entegre edinYeni özellik
SAASCELLS-157XLTX dosyaları PDF’e dönüştürülemezBöcek
SAASCELLS-133PDF dosyasını Excel dosyasından dönüştürmenin çıktı düzeni iyi değilBöcek
SAASCELLS-136Cells Örneklerinde dosya bulunamadıBöcek