Aspose.Cells Bulut 17.3 Sürüm Notu

AnahtarÖzetKategori
CELLSCLOUD-10028Excel çalışma sayfasına sayfa sonları ekleYeni özellik
CELLSCLOUD-10035AutoFit satır yüksekliklerini desteklerYeni özellik
CELLSCLOUD-10036AutoFit sütun genişliğini desteklerYeni özellik

Çalışma Sayfası İçinde Yatay Sayfa Sonları Alın

Aşağıdaki örnek kod, Bulut API için Aspose.Cells kullanarak Çalışma Sayfası içinde Yatay Sayfa Sonlarının nasıl alınacağını gösterir.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleExcelPageBreaks.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//URL to Get Horizontal Page Breaks

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/"+ workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/horizontalpagebreaks";//Call Get method with the following parameters

string data = "";

string contentType = "application/json";

using (HttpWebResponse response = _helper.CallGet(url, data, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}

Çalışma Sayfası İçinde Dikey Sayfa Sonları Alın

Aşağıdaki örnek kod, Bulut API için Aspose.Cells kullanılarak Çalışma Sayfası içinde Dikey Sayfa Sonlarının nasıl alınacağını gösterir.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleExcelPageBreaks.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//URL to Get Horizontal Page Breaks

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/"+ workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/verticalpagebreaks";//Call Get method with the following parameters

string data = "";

string contentType = "application/json";

using (HttpWebResponse response = _helper.CallGet(url, data, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}

Çalışma Sayfasının İçine Yatay Sayfa Sonu Ekle

Aşağıdaki örnek kod, Bulut API için Aspose.Cells kullanılarak Çalışma Sayfasına Yatay Sayfa Sonunun nasıl ekleneceğini gösterir.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleExcelPageBreaks.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//Row index to insert horizontal page break

int idxRow = 18;//URL to insert horizontal page break

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/" + workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/horizontalpagebreaks?row=" + idxRow;//Call PUT method with the following parameters

string data = "";

string contentType = "application/json";

using (HttpWebResponse response = _helper.CallPut(url, data, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}

Çalışma Sayfasının İçine Dikey Sayfa Sonu Ekleme

Aşağıdaki örnek kod, Bulut API için Aspose.Cells kullanılarak Çalışma Sayfasının içine Dikey Sayfa Sonunun nasıl ekleneceğini gösterir.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleExcelPageBreaks.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//Column index to insert vertical page break

int idxCol = 9;//URL to insert vertical page break

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/" + workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/verticalpagebreaks?column=" + idxCol;//Call PUT method with the following parameters

string data = "";

string contentType = "application/json";

using (HttpWebResponse response = _helper.CallPut(url, data, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}

Çalışma Sayfası İçinde Yatay Sayfa Sonunu Sil

Aşağıdaki örnek kod, Cloud API için Aspose.Cells kullanılarak Worksheet içinde Yatay Sayfa Sonunun nasıl silineceğini gösterir.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleExcelPageBreaks.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//Your horizontal page break index

int idxHorizontalPageBreak = 0;//URL to Delete Horizontal Page Break

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/" + workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/horizontalpagebreaks/" + idxHorizontalPageBreak;//Call Delete method with the following parameters

string data = "";

string contentType = "application/json";

using (HttpWebResponse response = _helper.CallDelete(url, data, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}

Çalışma Sayfası İçinde Dikey Sayfa Sonunu Sil

Aşağıdaki örnek kod, Cloud API için Aspose.Cells kullanılarak Çalışma Sayfası içinde Dikey Sayfa Sonunun nasıl silineceğini gösterir.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleExcelPageBreaks.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//Your vertical page break index

int idxVerticalPageBreak = 0;//URL to Delete Vertical Page Break

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/" + workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/verticalpagebreaks/" + idxVerticalPageBreak;//Call Delete method with the following parameters

string data = "";

string contentType = "application/json";

using (HttpWebResponse response = _helper.CallDelete(url, data, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}

Çalışma Sayfasının Tek Sütununu Otomatik Sığdır

Aşağıdaki örnek kod, çalışma sayfasının tek sütununun otomatik olarak nasıl sığdırılacağını gösterir. otomatik sığarC sütunu.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleAutoFit.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//URL to auto fit the column C

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/" + workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/autofitcolumns?firstColumn=2&lastColumn=2";//Call POST method with the above URL

using (HttpWebResponse response = _helper.CallPost(url, string.Empty, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}

Çalışma Sayfasının Birden Çok Sütununu Otomatik Sığdır

Aşağıdaki örnek kod, çalışma sayfasının birden çok sütununun otomatik olarak nasıl sığdırılacağını gösterir. otomatik sığarA, B, C, D, E ve F sütunları.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleAutoFit.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//URL to auto fit the columns A, B, C, D, E and F

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/" + workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/autofitcolumns?firstColumn=0&lastColumn=5";//Call POST method with the above URL

using (HttpWebResponse response = _helper.CallPost(url, string.Empty, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}

Çalışma Sayfasının Tek Sırasını Otomatik Sığdır

Aşağıdaki örnek kod, çalışma sayfasının tek satırının otomatik olarak nasıl sığdırılacağını gösterir. otomatik sığar2. sıra.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleAutoFitRow.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//URL to auto fit the 2nd row

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/" + workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/autofitrow?rowIndex=1&firstColumn=1&lastColumn=10";//Call POST method with the above URL

using (HttpWebResponse response = _helper.CallPost(url, string.Empty, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}

Çalışma Sayfasının Birden Çok Satırını Otomatik Sığdır

Aşağıdaki örnek kod, çalışma sayfasının birden çok satırının otomatik olarak nasıl sığdırılacağını gösterir. 2. sıradan başlayarak 8. sıraya kadar olan birden fazla sırayı otomatik sığdırır.


//Your workbook and sheet name

string workbookName = "sampleAutoFitRows.xlsx";

string sheetName = "Sheet1";//URL to auto fit the multiple rows from 2nd to 8th

string url = "http://api.aspose.com/v1.1/cells/" + workbookName + "/worksheets/" + sheetName + "/autofitrows?onlyAuto=False&startRow=1&endRow=7";//Call POST method with the above URL

using (HttpWebResponse response = _helper.CallPost(url, string.Empty, contentType))

{

  Assert.AreEqual(response.StatusCode, HttpStatusCode.OK);

}