Aspose.Cells Bulut 19.10 Sürüm Notu

Aspose.Cells Cloud 19.10 için aşağıdaki yeni özellikleri ekledik

  • Aspose.Cells Cloud’a entegre depolama özellikleri.
  • Çalışma sayfasındaki tüm doğrulamaları silmek için yeni API eklendi.
  • Çalışma sayfasında Silinen grafik açıklamasının başarısız olması sorunu düzeltildi.
  • Çalışma sayfasındaki grafik açıklamalarının başarısız olması sorunu düzeltildi
  • Set cell Html dizesinin API’i için geliştirme.
  • API Referansına kısa açıklama eklendi.