Aspose.Cells Bulut 19.12 Sürüm Notu

Yeni özellikler

  • Aspose.Cells.DLL’yi Aspose.Cloud’de 19.12’ye güncelleyin

Hata düzeltmeleri

  • SaveAs API Yöntem SaveOptions Eksik
  • API içe aktarma verileri, Aspose.Cells Cloud’daki bazı parametreleri kaçırıyor