Aspose.Cells Bulut 21.11 Sürüm Notu

Bu Sürümde yer alan sorunların ve geliştirmelerin tam listesi

İDÖzetKategori
13464“CellsPivotTablesPutWorksheetPivotTableTest” test durumu hatası, istek paramını kullanırken başarısız oluyor.Böcek
18243Eğik çizgi dizin ayırıcı sorunu olan alt klasör oluşturBöcek
24585DTO’nun seri hale getirdiği pivot öğeyle ilgili bir hatayı düzeltin.Böcek
24675Çalışma kitabı için yeni API ekleyin, Aspose.Cells Cloud’da sayfa sayısı alın.Yeni özellik
24676Çalışma sayfası için yeni API ekleyin, Aspose.Cells Cloud’da sayfa sayısı alın.Yeni özellik
24677Aspose.Cells Cloud’da excel dosyasını sıkıştırmak için yeni API’i ekleyin.Yeni özellik
24825PutWorkbookCreate API İstisna’yı arayın.Böcek
24865Çalışma sayfası denetleyicisi için iyileştirme.Gelişim
24884API destek çoklu şablon dosyalarını birleştirin.Yeni özellik
24885API’i değiştirmek için yeni özellik ekleyin.Yeni özellik