Aspose.Cells Bulut 21.12 Sürüm Notu

Bu Sürümde yer alan sorunların ve geliştirmelerin tam listesi

İDÖzetKategori
24783Dönüştürme Api’sini geliştirin.Gelişim
24793Sütunu listelemek için destek.Yeni özellik
24794Toplu veri içe aktarmada hücre formülünü ayarlama desteği.Gelişim
24796Aspose.Cells Cloud’un liste nesneleri denetleyici API’lerini iyileştirin.Gelişim
24797Çok sıralı yükseklik ve çok sütunlu ağırlık ayarlama desteği.Yeni özellik
24798Sıralama için iyileştirme.Gelişim
24799Ters sütun ve satır desteği.Yeni özellik
24803Destek grubu ve grupları çözme şekilleri.Yeni özellik
25251Çalışma kitabını bir resme dönüştürme iyileştirmesi.Gelişim