Aspose.Cells Bulut 21.8 Sürüm Notu

Bu Sürümde yer alan sorunların ve geliştirmelerin tam listesi

İDÖzetKategori
19315Dışa aktarma için çalışma sayfası dışa aktarma ekle API.Yeni özellik
19316Dışa aktarma için liste nesnesi dışa aktarma ekle API.Yeni özellik
19317İyileştirme liste nesnesi API’i al.Gelişim
19419Çalışma kitabı içe aktarma verileri API için içe aktarma resmi işlevi ekleyin.Yeni özellik
19439içe aktarma denetleyicisi ekleYeni özellik
19441DTO yapısını geliştirin.Gelişim
19546Dışa aktarma için OLE nesnesi dışa aktarmayı ekleyin API.Gelişim
19838Faturalandırma alt modülünü en son sürüme yükseltinGelişim
19839Depolama alt modülünü en son sürüme yükseltin.Gelişim
19840productsrestapi alt modülünü en son sürüme yükseltinGelişim
20143Aspose.Cells.DLL’yi 21.8’e yükseltin.Gelişim