Aspose.Cells Bulut 22.5 Sürüm Notu

Bu Sürümde yer alan sorunların ve geliştirmelerin tam listesi

İDÖzetKategori
29813İyileştirme GetExtractBarcodes api.Gelişim
30273Çalışma sayfasını pdf formatında dışa aktarma düzeltmesi.Gelişim
30334Çalışma sayfasını yeni çalışma kitabına kopyalamak için iyileştirme.Gelişim
30405İyileştirme: dönüştürme için akış formatı ekleyin API.Gelişim
31070Hücre bulutunun net nesne Api’si için iyileştirme.Gelişim