Aspose.Cells Bulut 22.7 Sürüm Notu

Bu Sürümde yer alan sorunların ve geliştirmelerin tam listesi

İDÖzetKategori
32254İyileştirme Hücre bulut hizmetlerinde API’i kaydedin (dört kaydetme seçeneği ekleyin).Gelişim
32504Hücre bulutunda optimize edilmiş LightCellsController.Gelişim