Aspose.Cells Bulut 23.1 Sürüm Notları

'

Bu Sürümde yer alan sorunların ve geliştirmelerin tam listesi

İDÖzetKategori
37366DTO için görüntü verilerini optimize edin.
37367PostCellCharacters yöntemi için buf’u düzeltin.