Aspose.Cells Bulut 23.4 Sürüm Notları

'

Bu Sürümde yer alan sorunların ve geliştirmelerin tam listesi

İDÖzetKategori
39420XML verilerini içe aktarmayı destekler.
39421XML verilerini dışa aktarmayı destekler.
39467Cells Cloud Core’u optimize edin.