Ürünlerimize göz atın

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

.NET için Aspose.OCR Bulut SDK'sı

Aspose.OCR Cloud, bulutta optik karakter tanıma ve belge taraması için bir REST API'sidir. En sık kullanılan raster görüntü formatlarından karakterlerin okunmasını ve tanınmasını destekler. Aspose.OCR Cloud REST API'ye belirli görüntü adını ve biçimini iletmeniz yeterlidir; tanınan metin, yazı tipi adı, yazı tipi boyutu, yazı tipi stili dahil olmak üzere XML veya JSON formatında yanıt döndürür.

Python için Aspose.OCR Bulut SDK'sı

Aspose.OCR Cloud SDK for Python is a simple OCR technology, which you can use in your own application to convert image to text. Aspose.OCR Cloud, Bulutumuzda Optik Karakter Tanıma ve belge tarama sunar. En sık kullanılan raster görüntü biçimlerinden metin okumayı ve tanımayı destekler.

Android için Aspose.OCR Bulut SDK'sı

Raster görüntülerde (BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF) optik karakter tanıma ve bulutta otomatik görüntü ön işleme gerçekleştirmek üzere Android cihazlar için Mobil Uygulamalar geliştirin.

Java için Aspose.OCR Bulut SDK'sı

Aspose.OCR Cloud SDK for Java, Java geliştiricilerinin Bulutta raster görüntüler (BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF) üzerinde OCR işlemlerini yalnızca birkaç satır Java koduyla gerçekleştirmesini kolaylaştırır. Java Cloud SDK, görüntünün tamamında veya kısmi görüntüsünde OCR işlemine izin verir.

 Türkçe